Δημοσιεύθηκαν τα τεύχη 109, 110 και 111 της εφημερίδας Ζωγλοπίτικα Χρονικά.