Μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν:

Τον Σύλλογο

Την ύλη της εφημερίδας “Ζωγλοπίτικα Χρονικά”

Την εμφάνιση και την αισθητική της ιστοσελίδας