Η Ραχούλα (το παλαιό Ζωγλόπι) έχει μακρά παράδοση στα γράμματα. Από το ΙΘ΄ αιώνα ανέδειξε καλούς επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς και άλλους, χάρη στα έσοδα των κατοίκων από την αμπελοκαλλιέργεια, από τον καπνό και από την εκμετάλλευση της ξυλείας, αλλά και στην έφεση των Ραχουλιωτών προς τα γράμματα.

Μετά το Β΄παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο επήλθε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, ακολούθησε η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και ο ενεργός πληθυσμός μειώθηκε αισθητά. Οι Ραχουλιώτες όμως της διασποράς δεν λησμόνησαν τα πάτρια χώματα. Επισκέπτονται το χωριό σε κάθε ευκαιρία και εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τα προβλήματά του. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω προέκυψε πρώτα ο « Σύλλογος των Απανταχού Ραχουλιωτών, ο Ίταμος », με έδρα την Αθήνα, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980, αλλά οι δραστηριότητές του ατόνισαν με τον καιρό.

Πολλά μέλη του συλλόγου εκείνου, μαζί με Ραχουλιώτες της Καρδίτσας και μόνιμους κατοίκους του χωριού συνέστησαν το «Μορφωτικό Σύλλογο Ραχούλας», με έδρα τη Ραχούλα. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραχούλας ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980 ο Σύλλογος παρουσίασε έντονη δραστηριότητα. Μετακάλεσε θεατρικά συγκροτήματα αξιώσεων, όπως το «Θεσσαλικό Θέατρο», ίδρυσε «Χορευτικό Όμιλο», κατασκεύασε παραδοσιακές στολές, οργάνωσε συνεστιάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια, κάλεσε αξιόλογους ομιλητές και έλαβε μέρος σε μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως τα «Καραϊσκάκεια».

ZwglopitikaXronikaΤις δύο επόμενες δεκαετίες η προσπάθεια του Συλλόγου επικεντρώθηκε στην έρευνα και συγκέντρωση της ιστορίας και τη λαογραφίας, ώστε να διατηρηθεί και στις επόμενες γενεές η πνευματική κληρονομιά του χωριού μας. Φιλόξενη στέγη για όλους όσοι ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό αποτελεί η εφημερίδα του Συλλόγου «ΖΩΓΛΟΠΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Η εφημερίδα εκδίδεται ανά τρίμηνο ανελλιπώς από το Δεκέμβριο του 1993 και ήδη ( Απρίλης 2009) βρίσκεται στο 70ο φύλλο της. Στα 70 φύλλα της καταγράφηκε σχεδόν το σύνολο των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων του Ζωγλοπιού και σημερινής Ραχούλας, αναδείχτηκαν προβλήματα του χωριού και υποδείχτηκαν λύσεις και παράλληλα παρουσιάστηκαν θέματα εγκυκλοπαιδικά, υγιεινής διατροφής κ.ά. Εκδίδεται σε 600 φύλλα και ταχυδρομείται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όπου υπάρχουν χωριανοί και φίλοι μας. Αρκετά φύλλα αποστέλλονται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Σουηδία. Τα χρήματα για την έκδοσή της προέρχονται από οικονομικές ενισχύσεις χωριανών και φίλων, οι οποίοι την αγκάλιασαν με πολλή αγάπη.

Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραχούλας πραγματοποίησε και τέσσερις αξιόλογες εκδόσεις.