Κυκλοφόρησε το 99ο φύλλο (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016) της τριμηνιαίας ιστορικολαογραφικής εφημερίδας «Ζωγλοπίτικα Χρονικά».