Καθαριότητα χώρου πλατείας. Δημιουργία ανθόκηπου. Ζωγραφική με θέμα το περιβάλλον. Κέφι και χορός.