Κυκλοφόρησε το 97ο φύλλο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016) της τριμηνιαίας ιστορικολαογραφικής εφημερίδας «Ζωγλοπίτικα Χρονικά».