Κυκλοφόρησαν τα «Ζωγλοπίτικα Χρονικά»

Κυκλοφόρησε το 94ο φύλλο (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2015) της τριμηνιαίας ιστορικολαογραφικής εφημερίδας «Ζωγλοπίτικα Χρονικά». Η εφημερίδα είναι όργανο του Μορφωτικού Συλλόγου Ραχούλας, εκδίδεται επί 22 συναπτά έτη και καταγράφει την ιστορία, τη λαογραφία και τα προβλήματα του χωριού και της ευρύτερης περιοχής των θεσσαλικών Αγράφων.

Συνέχεια ανάγνωσης